header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Arbitrage  Aantal vragen: 2
 Bar  Aantal vragen: 4
 Clubbetaalpas  Aantal vragen: 1
 Gegevens wijzigen  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap  Aantal vragen: 7
 Training  Aantal vragen: 2

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Bar
Barhoofden 
 
Voor een actueel overzicht van de barcoördinatoren en barhoofden verwijs ik u naar de organisatie pagina.
 
 
Barregelement 

Informatie Bardiensten

Kijk ook op de website onder het kopje "Informatie”

Reglement

Het werk achter de bar wordt gedaan door vrijwilligers binnen de club. Om dit in zo goed mogelijke banen te leiden, zijn er een aantal regels waaraan voldaan moet worden. Onderstaand is het barreglement opgenomen.

 

1)Iedereen die een bardienst vervult dient de Instructie Verantwoord Alcohol schenken te hebben gevolgt.

Het bewijs hiervan dient te zijn toegevoegd aan de hiervoor bestemde map achter de bar (bij de EHBO trommel)

(http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751)

 

2)Ieder seniorlid is verplicht per seizoen ten minste 2 bardiensten te verrichten.

 

3)Deze bardienstverplichting geldt ook voor trainingsleden.

 

4)Ouders/verzorgers (niet zijnde een vrijwilliger) van jeugdleden zijn eveneens verplicht bardiensten te verrichten waarbij geldt dat deze bardiensten op de zaterdag en/of woensdag/vrijdag gepland worden dat hun kind een thuiswedstrijd speelt of ten tijde van een reguliere training.

5)Seniorleden en heren trainingsleden worden ingedeeld voor een bardienst voor de zondag; dames trainingsleden worden ingedeeld voor de zaterdag . Alle leden kunnen echter voor 31 augustus hun voorkeur aangeven voor het verrichten van hun bardienst op zaterdag dan wel zondag .

 

6)Voor toernooien en andere gelegenheden wordt een apart barrooster opgesteld.

 

7)Indien een lid of een ouder/verzorger een bardienst verzuimt en niet voor vervanging zorg draagt, wordt hem of haar een boete opgelegd van EUR 50. Bij een tweede verzuim van het betrokken lid wordt een boete op gelegd van EUR 75. Bij verder verzuim zal het bestuur zo nodig disciplinaire maatregelen nemen. Indien voor de vervanging gebruik moet worden gemaakt van een vrijwilliger komen deze kosten eveneens voor rekening van het lid dat verzuimt.

 

8)Indien het lid zijn bardienst wil afkopen dan dient het lid daartoe zelf het initiatief te nemen. Bardiensten kunnen worden afgekocht tegen betaling van EUR 25 per drie uur.

 

9)Indien een lid of een ouder / verzorger onverhoopt moet afmelden of niet in staat is een vervanger te regelen kan geen beroep op overmacht worden gedaan. In deze situatie zal de barcommissaris zelf vervanging zoeken, de kosten daarvan (á 25 Euro per 3 uur) zijn voor rekening van het lid of ouder/verzorger.

 

10)Indien een lid of ouder/verzorger vervanging regelt blijft hij/zij verantwoordelijk dat de vervanging ook daadwerkelijk (voor de gehele bardienst) geschiedt.

 

11)Bij samenloop van een bardienst met een te spelen wedstrijd of het zijn van scheidsrechter door een verandering in het wedstrijdschema probeert het lid eerst zelf voor vervanging te zorgen. Lukt dat niet dan doet het lid hiervan melding bij de barcommissaris van die dag.

 

12)Het bestuur verplicht zich om zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 week voor aanvang van de nieuwe speelronde het barrooster op de website te hebben geplaatst. Het barrooster zoals vermeld op de website is geldend.

De leden/of ouders van leden die bardienst hebben zullen tevens per e-mail of sms-bericht op de hoogte worden gebracht van hun bardienst.

 

13)Het bestuur zet zich in voor het samenstellen van een lijst van vrijwilligers bij wie de bardienst kan worden afgekocht en publiceert deze op de website. Tevens hangt hiervan een copy achter de bar.

 

14)Het bestuur verleent op verzoek vrijstelling aan leden en ouders van jeugdleden voor de verplichting om bardiensten te draaien indien:
- zij training geven aan een van de elftallen van MHCK
- Bestuursleden
- Leden van verdienste

 

 

15)De barcommissie heeft als taak om de bardiensten zo evenwichtig mogelijk te verdelen over alle betrokkenen opdat het door elk lid, ouder verzorger te verrichten aantal bardiensten beperkt blijft tot het minimum aantal. De barcommissie registreert daartoe de verrichte bardiensten in de ledenadministratie.

 

16)Mocht vanwege een afgelasting van een wedstrijd (door bijv. vorst of zware regenval) een bardienst (of deel daarvan) niet doorgaan dan zal men op een later moment alsnog worden ingedeeld.

 

17)Alleendienstdoende barvrijwilligers, bestuursleden en barhoofd/barcommissaris mogen achter de bar. Kinderen zijn niet toegestaan.

 

18)Alle consumpties dienen te worden aangeslagen. Consumpties niet betaald (scheids/coach) of verlies (gevallen) dienen te worden weg geboekt onder de corresponderende groep.

Overige Informatie

Gratis consumpties op wedstrijddagen.

Coaches begeleiders krijgen twee koffiebonnen.

Scheidsrechters krijgen 1 gratis drankje.

Barvrijwilliger mag 1 consumpties per dienst gebruiken

 

Koffie/thee.

Zorg er altijd voor dat koffie, thee, bekers, melk en suiker voldoende aangevuld blijven.

Vul de daarvoor bestemde rvs kannen in het midden van de koffiemachine met verse melk.

 

Geld

Inmiddels zijn we volledig "cashless”, we accepteren dus geen contant geld meer.

Betalen kan middels pin of clubcard.

 

Prijslijst.

Hangt op.

 

Etenswaren

Als keuken niet "open” is: chips en snoep

Als keuken wel "open” is: verkoop volgens de dan geldende menukaart

 

(eigen) Waardevolle spullen.

Jas / Tas buiten het bereik van de gasten leggen. Bijvoorbeeld in de voorraadruimte.

 

Blessures.

In de kast achter de bar liggen de EHBO koffer en verbanddoos!!!!!!!!!!

Blessure ijs ligt in ijsblokjesmachine onder de bar.

 

Rookbeleid

Verboden te roken in clubhuis

 

Alcoholbeleid

Op zaterdag voor 15.30 uur geen alcohol schenken.

Op zondag voor 11.30 uur geen alcohol schenken.

Minimum leeftijd voor het schenken van alcohol is 18 jaar.

Bij twijfel niets geven!

Een ieder die alcohol schenkt dient de Instructie Verantwoord Alcohol schenken te hebben gevolgd.

 

No show scheidsrechters.

Dient door te coach opgelost te worden.

 

Opvang van de bezoekende teams

Dient door te coach van Krimpen gedaan te worden.

 

Technisch beheer/ Elektrische storing

Elektriciteitsstoring / niet werkende apparaten/ kassa-internet storing.

Jeroen de Snoo 06 28340368 of W. Vermeulen 0180 514 308


Verantwoordelijke

Zondag: Dani de Bode - 0614371718

 

Zaterdag: Jeroen de Snoo - 06 28340368

 

In het geval van calamiteiten ook aub de verantwoordelijke op de hoogte stellen.

Gezocht Barcommissarissen

MHCKrimpen is opzoek naar barversterking. Om de bar goed te kunnen leiden zijn barcommissarisen noodzakelijk. Barcommissarisen zijn o.a. verantwoordelijk voor de dagafsluiting van de bar, maar ook de opening van de bar, navolging van de barbezetting en het afsluiten van de kassa. Zie jij jezelf als barcommissaris? Of wil je meer informatie? Mail dan naar [email protected].

 


 
Verantwoordelijke Bestuursleden 
Jeroen de Snoo- bestuurslid MHC Krimpen
06-28340368

In het geval van calamiteiten ook aub de verantwoordelijke bestuursleden op de hoogte stellen.
 
Vervangers Bardienst MHCK 

Deze lijst met vervangers bardienst vind je na het inloggen in Lisa onder club - documenten. 

 

Sponsoren

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 324 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]