header foto
 
Algemeen

De Stichting Sportraad Krimpen zoekt...

14-11-2011
De Stichting Sportraad Krimpen zoekt met ingang van 1 januari 2012:
 
Drie leden van het Bestuur

(voorzitter, secretaris en penningmeester)

Wij zoeken leden die affiniteit hebben met de sport in het algemeen en met de doelstellingen van de stichting in het bijzonder. Het betreft vrijwillige functies.

Voor de bestuursleden hanteren wij het volgende algemene profiel:

· affiniteit met de doelstelling en sportfunctie van de Stichting Sportraad Krimpen zoals is verwoord in de statuten;

· algemene bestuurlijke kwaliteiten en ruime ervaring in het besturen van sportverenigingen;

· vermogen om het juiste evenwicht te hanteren tussen persoonlijke betrokkenheid van specifieke sportverenigingen en professionele afstand;

· vermogen en attitude om de besturen van de aangesloten sportverenigingen als klankbord terzijde te staan;

· vermogen om beleid te vormen en toe te passen;

· vermogen om taken van het Bestuur in teamverband uit te oefenen;

· integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

· een attitude om voorbereid bij vergaderingen of andere meetings aanwezig te zijn;

· bereidheid tot verdieping in de ontwikkelingen binnen de stichting en de sector sport in zijn algemeenheid;

· vermogen een probleem vanuit meerdere invalshoeken te analyseren en verschillende oplossingsrichtingen te verkennen.

Voor de voorzitter gelden de volgende aanvullende eisen:

· bewezen managementkwaliteiten;

· voldoende beschikbaarheid overdag (gemiddeld 1 dag per week) ten behoeve van diverse overlegvormen.

Informatie kunt u inwinnen bij de huidige voorzitter van het Bestuur van de Stichting Sportraad Krimpen, Cees Paul, telefoon 06-51397377.

Schriftelijke sollicitaties kunt u tot uiterlijk 1 december 2011 zenden aan:

· Stichting Sportraad Krimpen

T.a.v. de heer C.P. Paul
Allegro 99

2925 BB Krimpen aan den IJssel

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Sponsoren

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 324 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]